DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Kromě prodloužení termínu pro podání přiznání daně z příjmů pro fyzické i právnické osoby o tři měsíce na základě udělené plné moci daňovému poradci poskytujeme také:

  • komplexní poradenství v oblasti českých daní,
  • daňovou optimalizaci a plánování,
  • zpracování daňového a účetního odpisového plánu,
  • sjednání výše daně s místně příslušným správcem daně.

Vyhotovení veškerých daňových přiznání

  • daň z příjmů právnických osob
  • daň z příjmů fyzických osob
  • přiznání k DPH
  • silniční daň
  • souhrnné hlášení

Dále nabízíme tyto služby

účetnictví

Vedení účetnictví a daňové evidence​

MZDY

Zpracování mezd a mzdové agendy

on-line

On-line účetnictví a fakturace