MZDY

Zpracování mezd a mzdové agendy

Splníme pro vás veškeré zákonné povinnosti spojené se zpracováním mzdové agendy, jako jsou:

 • vedení mzdových listů,
 • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení,
 • zpracování měsíčních hlášení pro OSSZ a zdravotní pojišťovny,
 • přihlášení a odhlášení zaměstnance,
 • vyúčtování daně vybírané srážkou,
 • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.

Pro všechny druhy pracovních poměrů:

 • hlavní či vedlejší pracovní poměr,
 • dohoda o pracovní činnosti,
 • dohoda o provedení práce.

Pro vás připravíme

 • převodní příkaz pro banku (elektronický, běžný),
 • výplatní pásky a jejich rozeslání,
 • výplatnice,
 • rozúčtování mezd po střediscích.

Dále nabízíme tyto služby

účetnictví

Vedení účetnictví a daňové evidence​

PORADENSTVÍ

Poradenství v oblasti českých daní

on-line

On-line účetnictví a fakturace